Odkrijte NIVEA svet

Iščem informacije ali izdelke za

Kje lahko najdem številko izdelka?

Da bi lahko zagotovili kar najhitrejši odgovor na vašo pritožbo, vas prosimo, da nam posredujete čim več informacij v zvezi z izdelkom ali izdelki, ki so predmet pritožbe. 

Kako je videti številka izdelka in kje jo najdem?
Številka izdelka je 5-mestna številka za napisom "Art.", "Art.-Nr." ali "Art.-No.", ki se običajno nahaja v bližini črtne kode.

Kako je videti serijska številka proizvodnje in kje jo najdem?
Serijska številka proizvodnje je 8-mestna številka, po potrebi sta ji dodani še dve črki (primer: 63450108 CZ). Najdete jo lahko na različnih mestih: