Odkrijte NIVEA svet

Iščem informacije ali izdelke za

Piškotki NIVEA.si

Namen te politike piškotkov je, da vas seznanimo z uporabo piškotkov ali drugih podobnih tehnologij za shranjevanje (v nadaljevanju »piškotki«) na spletnem mestu NIVEA.si.

 

1. Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne podatkovne enote, ki nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, razumevanje, kako uporabljajo našo stran, in ki nam posredujejo podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletne strani bolj prijeten in učinkovit.

Ko boste prihodnjič obiskali naše spletno mesto preko istega terminala, se bo informacija, shranjena v piškotkih vrnila ali na naše spletne mesto (»lastni piškotki«) ali na drugo spletno mesto (»zunanji piškotki«).

Preko shranjene in vrnjene informacije, spletno mesto prepozna, da ste ga že obiskali. To informacijo uporabljamo, da lahko oblikujemo in prikazujemo spletno mesto na najbolj optimalen način za vas. Piškotki ne beležijo nobenih osebnih podatkov o uporabniku in ne shranjujejo informacij, ki bi vas lahko identificirale. Vaši osebni podatki se lahko shranjujejo le na podlagi vaše izrecne privolitve ali v primeru, ko je to nujno potrebno za uporabo storitev, in bodo dostopni le vam osebno.

2. Strinjanje z uporabo piškotkov

Piškotki, ki niso nujno potrebni za uporabo našega spletnega mesta (več o uporabi obveznih piškotkov boste našli pod točko 3a) bodo uporabljeni le po vaši izrecni pivolitvi. Z uporabo našega spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov.

Če ne želite uporabljati piškotkov, nastavite svoj računalnik tako, da izbriše vse piškotke spletnih strani in/ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Če ne želite spremeniti uporabe piškotkov, preprosto nadaljujte z uporabo spletnega mesta.

3. Vrste piškotkov

Glede na namen in fukcijo, delimo piškotke v naslednje kategorije:

a. obvezni piškotki
b. funkcijski piškotki
c. storilnostni piškotki
d. promocijski piškotki

a. Obvezni piškotki

Ti piškotki so nujni za premikanje po spletnem mestu in uporabo njegovih možnosti, kot je dostop do varnih območij spletne strani. Brez teh piškotkov ni možno zagotoviti storitev, ki ste jih zahtevali, na primer obrazec za nagradno igro ipd. Ti piškotki zagotavljajo tudi, da ostanete prijavljeni na spletnem mestu tudi po tem, ko dostopate do podstrani spletnega mesta.


Ime piškotka   Veljavnost   Opis
ASP.NET_Sessionid   do konca seje    Te piškotke samodejno generira naš spletni strežnik in ustvari edinstven ID seje. Zagotavljajo, da podatki, ki jih določijo uporabniki spletnega mesta, niso izgubljeni, medtem ko uporabnik dostopa ali uporablja spletno mesto. Ti piškotki potečejo, ko obiskovalec zapusti spletno mesto.
PcLogin_xxx    do konca seje    Neosebni podatki o prijavljenem uporabniku, ki zagotavljajo pravilno delovanje povezanih sistemov.
cookie-policy-session    1 leto    Podatek, ali je bila pasica z obvestilom o piškotkih prikazana.
dwsecuretoken_xxxx    24 ur   Podatek za preverjanje pristnosti uporabnika v spletni trgovini.
dwsid   do konca seje   Podatek za identifikacijo brskalnika v spletni trgovini.
dw_returnURL    do konca seje   Podatek o naslovu URL, kamor se obiskovalca povratno usmeri.

b. Funkcijski piškotki

"Funkcijski piškotki omogočajo našemu spletnemu mestu shranjevanje podrobnosti, ki nam omogočajo, da vam lahko ponudimo izboljšane in bolj personalizirane funkcije. Ti piškotki zbirajo in shranjujejo le anonimne informacije, tako da ne morejo beležiti vašega premikanja na drugih spletnih mestih.

Pregled funkcijskih piškotkov, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu, najdete v naši politiki piškotkov. (https://www.nivea.si/system/piskotki#Politika-piškotkov)

Ime piškotka   Veljavnost   Opis
DemandwareContactLevel   1 leto    Opredeljuje status uporabnika, da določi vsebino in podstrani, ki so prikazane.
CookieCategory    do konca seje    Shrani zadnjo obiskano kategorijo, da bi uporabniku lahko prikazal priporočila za izdelke in vsebino.
CookieSubCategory    1 leto    Shrani zadnjo obiskano podkategorijo, da bi uporabniku lahko prikazal priporočila za izdelke in vsebino.
_cq_bc    31 dni   Beleži vedenje uporabnika za prilagojena priporočila izdelkov.
_cq_seg   31 dni   Beleži vedenje uporabnika za prilagojena priporočila izdelkov.
_cq_uuid   31 dni   Beleži vedenje uporabnika za prilagojena priporočila izdelkov.

c. Storilnostni piškotki

Storilnostni piškotki zbirajo informacije o tem, kako se uporablja naše spletno mesto. Uporabljamo jih zato, da bi bolje razumeli način uporabe našega spletnega mesta in na podlagi tega izboljšali njegov videz, vsebino ter funkcionalnosti.

Pozor: deaktivacija storilnostnih piškotkov lahko povzroči določene funkcionalne omejitve na našem spletnem mestu.

Storilnostni piškotki so uporabljeni na našem spletnem mestu. Oglejte si primere storilnostnih piškotkov, ki jih uporabljamo:

Ime piškotka   Veljavnost   Opis
_ga   1 dan    Neosebni identifikator brskalnika za analizo obiska spletnega mesta.
_gat    1 dan    Omejuje zbiranje podatkov, če je na strani prejetih preveč zahtev uporabnikov. Nekatere uporabniške zahteve so blokirane in rezultati so predvideni.
_gas    1 dan    Podatek za pravilno delovanje "Pomočnika" med obiskom spletnega mesta.
_gau    2 leti   Podpira sledenje uporabnika v daljšem časovnem obdobju (uporabljen kot »pomočnik«).
_gat_UA-48108813-1   10 min   Podatek, ki je namenjen omejevanju prenosa podatkov ob večjih obremenitvah spletnega mesta.
_dc_gtm_UA-44073543-2   1 dan   Podatek, ki je potreben za pravilno delovanje programskih skript na spletnem mestu.
_dc_gtm_UA-48108813-1   1 dan   Podatek, ki je potreben za pravilno delovanje programskih skript na spletnem mestu.
dwac_XXXX   do konca seje   Podatki za delovanje spletne trgovine.

d. Promocijski piškotki

Promocijski piškotki omogočajo tretjim osebam (oglaševalskim agencijam) zbiranje informacij o spletnih mestih, ki ste jih obiskali. Z njihovo pomočjo bodo prikazani oglasi bolj prilagojeni vaši zgodovini iskanj.

Promocijski piškotki so uporabljeni na našem spletnem mestu. Oglejte si primere promocijskih piškotkov, ki jih uporabljamo:

Ime piškotka   Veljavnost   Opis
IDE   2 leti    Podatek, ki zagotavlja, meri in izboljšuje relevantnost oglasov.
id    1 leto    Podatek, ki zagotavlja, meri in izboljšuje relevantnost oglasov.
c_user    30 dni    Podatek, ki zagotavlja, meri in izboljšuje relevantnost oglasov.
fr    90 dni    Podatek, ki zagotavlja, meri in izboljšuje relevantnost oglasov.
datr    2 leti   Podatek, ki identificira brskalnik, ki se poveže s Facebookom.
tr   do konca seje    Podatek, ki zagotavlja, meri in izboljšuje relevantnost oglasov.
lu   2 leti    Podatek, ki zagotavlja, meri in izboljšuje relevantnost oglasov.
sb   do konca seje   Podatek, ki zagotavlja, meri in izboljšuje relevantnost oglasov.
xs   30 dni   Podatek se uporablja za vzdrževanje seje.

4. Upravljanje in brisanje piškotkov

Svoj brskalnik lahko nastavite na način, da se piškotki ne bodo shranjevali na vašo napravo in/ali, da vas vsakokrat vpraša, ali se strinjate z uporabo piškotkov. Poleg tega lahko vsakokrat izbrišete piškotke, ki so že bili omogočeni. Več o tem si lahko preberete v funkciji za pomoč na vašem brskalniku.

Opozorilo: onemogočanje piškotkov lahko povzroči funkcionalne omejitve na našem spletnem mestu.