Pravila sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo sončna očala BASLEN in kremo za zaščito obraza NIVEA SUN«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Podarjamo sončna očala BASLEN in kremo za zaščito obraza NIVEA SUN« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 13. 7. do 3. 8. 2022. 

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 
 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec. 

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 13. 7. do 3. 8. 2022 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook in Instagram, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), označijo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja in se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA ter za sodelovanje v žrebu.

V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

4. 8. 2022 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 1 nagrajenca, ki bo po pošti prejel nagrado.

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada:

1x paket, ki vsebuje:

 • Sončna očala BASLEN Ultra light
 • Kremo za zaščito obraza pred soncem NIVEA SUN Luminous

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrada bo podeljena 1 izžrebancu, ki se bo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oz. Instagram oglasa prijavil na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA. 

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 4. 8. 2022 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 3. 8. 2022 do 23:59 ure. 

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenci bodo najkasneje dan po izboru objavljeni na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
 
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.
 
Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 
 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

 

V Ljubljani, 13. 7. 2022

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo paket NIVEA Hydra Skin Effect«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Podarjamo paket NIVEA SUN« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 17. 6. 2022.

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 
 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec. 

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 17. 6. do 10. 7. 2022 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook in Instagram, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), označijo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja in se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA ter za sodelovanje v žrebu.

V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

11. 7. 2022 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 1 nagrajenca, ki bo po pošti prejel nagrado – paket NIVEA Hydra Skin Effect.

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada:

1x paket NIVEA Hydra Skin Effect, ki vsebuje:

 • Dnevni gel NIVEA Hydra Skin Effect
 • Nočni kremni gel NIVEA Hydra Skin Effect
 • Vlažilni serum NIVEA Hydra Skin Effect
 • Micelarno vodo NIVEA Hydra Skin Effect
 • Platneno vrečko NIVEA 

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrada bo podeljena 1 izžrebancu, ki se bo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oz. Instagram oglasa prijavil na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA. 

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 11. 7. 2022 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 10. 7. 2022 do 23:59 ure. 

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenci bodo najkasneje dan po izboru objavljeni na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
 
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.
 
Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 
 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

 

V Ljubljani, 17. 6. 2022

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo paket NIVEA SUN«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Podarjamo paket NIVEA SUN« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 20. 5. do 12. 6. 2022. 

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 
 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec. 

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 20. 5. 2022 do 12. 6. 2022 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook in Instagram, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), označijo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja in se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA ter za sodelovanje v žrebu.

V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

13. 6. 2022 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 1 nagrajenca, ki bo po pošti prejel nagrado – paket NIVEA SUN.

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 

1x paket NIVEA SUN, ki vsebuje:

 • Sprej za zaščito pred soncem NIVEA SUN Protect & Moisture
 • Sprej za zaščito pred soncem NIVEA SUN Protect & Bronze
 • Sprej za zaščito pred soncem NIVEA SUN kids Protect & Care
 • Torbo za na plažo NIVEA SUN

 

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrada bo podeljena 1 izžrebancu, ki se bo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oz. Instagram oglasa prijavil na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA. 

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 13. 6. 2022 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 12. 6. 2022 do 23:59 ure

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenci bodo najkasneje dan po izboru objavljeni na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
 
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.
 
Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 
 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

 

V Ljubljani, 20. 5. 2022

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo NIVEA paket presenečenja«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Podarjamo NIVEA paket presenečenja« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 22. 4. do 15. 5. 2022. 

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 

 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 22. 4. 2022 do 15. 5. 2022 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), označijo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja in se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA ter za sodelovanje v žrebu.
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

16. 5. 2022 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 1 nagrajenca, ki bo po pošti prejel nagrado – paket izdelkov NIVEA

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada:  

 • 1x paket izdelkov NIVEA (izdelki so izbrani naključno)
   

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrada bo podeljena 1 izžrebancu, ki se bo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oglasa prijavil na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 15. 5. 2022 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 15. 5. 2022 do 23:59 ure

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenci bodo najkasneje dan po izboru objavljeni na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.
Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
 
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.
 
Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 
 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

 

V Ljubljani, 21. 4. 2022

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Super paket za mesec ljubezni«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Super paket za mesec ljubezni« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 10. 2. do 22. 2. 2022.

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 

 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 10. 2. 2022 do 22. 2. 2022 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), označijo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja in se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA ter za sodelovanje v žrebu.
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

23. 2. 2022 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 10 nagrajencev, ki bodo po pošti prejeli nagrado – darilni paket, ki vsebuje 2 izdelka.

 

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 

10 darilnih paketov, ki vsebujejo: 

 • Toaletno vodo NIVEA (30 ml)
 • Toaletno vodo NIVEA MEN Just Blue (100 ml).
   

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrada bo podeljena 10 izžrebancem, ki se bodo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oglasa prijavili na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 23. 2. 2022 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 22. 2. 2022 do 23:59 ure. 

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenci bodo najkasneje dan po izboru objavljeni na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.
Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
 
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.
 
Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 
 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

 

V Ljubljani, 10. 2. 2022

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Osvojite ekskluzivni paket NIVEA za dober začetek leta«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Osvojite ekskluzivni paket NIVEA za dober začetek leta« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 14. 1. do 31. 1. 2022

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 

 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 14. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), označijo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja in se prijavijo na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA ter za sodelovanje v žrebu.
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

1. 2. 2022 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 22 nagrajencev, ki bodo po pošti prejeli nagrado – ekskluzivni paket NIVEA.

 

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 

22 ekskluzivnih paketov, ki vsebujejo:

 • NIVEA rokovnik za leto 2022,
 • NIVEA kremo (30 ml).
 

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrada bo podeljena 22 izžrebancem, ki se bodo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oglasa prijavili na prejemanje ekskluzivnih vsebin MojaNIVEA.

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 1. 2. 2022 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 31. 1. 2022 do 23:59 ure

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenci bodo najkasneje dan po izboru objavljeni na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.
Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
 
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.
 
Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 
 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

 

V Ljubljani, 13. 1. 2022

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Osvojite ekskluzivni paket NIVEA«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Osvojite ekskluzivni paket NIVEA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na NIVEA novice. 

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 2. 12. do 22. 12. 2021.

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na NIVEA novice.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 

 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 2. 12. do 22. 12. 2021 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), in se prijavijo na NIVEA novice ter za sodelovanje v žrebu.
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na NIVEA novice, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

23. 12. 2021 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 1 nagrajenca, ki bo po pošti prejel nagrado – ekskluzivni paket NIVEA.

 

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 

 • V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 

  1 ekskluzivni paket, ki vsebuje: 
  NIVEA odejo (barva odeje bo izbrana naključno),  
  NIVEA rokovnik za leto 2022,
  NIVEA kremo (75 ml).
   

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrade bodo podeljene 1 izžrebancu, ki se bo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oglasa prijavil na NIVEA e-novice.

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 23. 12. 2021 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 22. 12. 2021 do 23:59 ure.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.


Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenec bo najkasneje dan po izboru objavljen na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 

 

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

V Ljubljani, 1. 12. 2021

 

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Osvojite darilni set NIVEA in NIVEA MEN!«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Osvojite darilni set NIVEA in NIVEA MEN!« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na NIVEA novice. 

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 15. 11. do 25. 11. 2021.

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na NIVEA novice.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 

 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 15. 11. do 25. 11. 2021 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), in se prijavijo na NIVEA novice ter za sodelovanje v žrebu.
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na NIVEA novice, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

26. 11. 2021 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 1 nagrajenca, ki bo po pošti prejel nagrado – 1 darilni set NIVEA Silky Glamorous in 1 darilni set NIVEA MEN Fresh Kick. 

 

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 

 • Komplet darilnih setov NIVEA: vsebuje 1 x darilni set NIVEA Silky Glamorous in 1 x darilni set NIVEA MEN Fresh Kick.

 

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrade bodo podeljene 1 izžrebancu, ki se bo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oglasa prijavil na NIVEA e-novice.

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 26. 11. 2021 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 25. 11. 2021 do 23:59 ure.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.


Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenec bo najkasneje dan po izboru objavljen na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 

 

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

V Ljubljani, 15. 11. 2021

 

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Osvojite paket NIVEA izdelkov - oktober«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Osvojite paket NIVEA izdelkov - oktober« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na NIVEA novice. 

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 7. 10. do 28. 10. 2021.

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na NIVEA novice.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 

 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 7. 10. do 28. 10. 2021 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), in se prijavijo na NIVEA novice ter za sodelovanje v žrebu.
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na NIVEA novice, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

29. 10. 2021 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 1 nagrajenca, ki bo po pošti prejel nagrado – 1 paket NIVEA izdelkov.

 

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 
  1 x paket NIVEA izdelkov (v vrednosti 40 EUR).

 

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrade bodo podeljene 1 izžrebancu, ki se bo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oglasa prijavil na NIVEA e-novice.

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 29. 10. 2021 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 28. 10. 2021 do 23:59 ure

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenec bo najkasneje dan po izboru objavljen na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 

 

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

V Ljubljani, 7. 10. 2021

 

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Osvojite paket NIVEA izdelkov - september«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Osvojite paket NIVEA izdelkov - september« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec). 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je spodbuditi uporabnike, da se prijavijo na NIVEA novice. 

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 8. 9. do 26. 9. 2021.

 

4. Udeleženci nagradne igre

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki so se prijavile na NIVEA novice.
V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Beiersdorf d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, pri čemer lahko prejme samo eno nagrado. 

 

5. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

6. Način sodelovanja, trajanje in potek nagradne igre 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da od 8. 9. do 26. 9. 2021 do polnoči kliknejo na gumb za prijavo v NIVEA oglasu, ki se prikazuje na omrežju Facebook, vnesejo svoje osebne podatke v obrazec (ime, priimek, spol in e-naslov), in se prijavijo na NIVEA novice ter za sodelovanje v žrebu.
V nagradni igri lahko sodelujejo tudi že prijavljeni na NIVEA novice, a morajo ponovno oddati svoje osebne podatke.

27. 9. 2021 se izmed vseh sodelujočih z naključnim računalniškim žrebom določi 1 nagrajenca, ki bo po pošti prejel nagrado – 1 paket NIVEA izdelkov.

 

7. Nagradni sklad 

V nagradnem skladu je naslednja nagrada: 
  1 x paket NIVEA izdelkov (v vrednosti 40 EUR).

 

8. Podeljevanje nagrad 

Nagrade bodo podeljene 1 izžrebancu, ki se bo v času trajanja nagradne igre preko Facebook oglasa prijavil na NIVEA e-novice.

 

9. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine 

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

 

10. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 27. 9. 2021 z naključnim računalniškim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do vključno 26. 9. 2021 do 23:59 ure

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

11. Objava nagrajencev 

Nagrajenec bo najkasneje dan po izboru objavljen na spletni strani https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradne-igre.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj prebivanja) v primeru zmage.Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

12. Prevzem nagrade 

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, na naslov, ki ga je navedel v obrazcu. Pri pošiljanju so upoštevani le naslovi, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

 

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen. 

 

13. Izključitev odgovornosti 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 

 

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, 
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade. 

 

14. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Beiersdorf in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: Slovenia.Contact@Beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

15. Dostop do pravil nagradne igre 

Povezava do pravil nagradne igre bo objavljena na spletni strani: https://www.nivea.si/nivea-novosti/aktualno/nagradna-igra/pravila-sodelovanja-nivea-novice-facebook, kjer bodo vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim. 

 

16. Ostale določbe 

Zapoznelih in nepopolnih prijav v nagradni igri organizator ne bo upošteval. Odločitev organizatorja in izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator igre in pogodbeni izvajalec si pridružujeta pravico sprememb teh Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni ali razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

V Ljubljani, 8. 9. 2021