hands holding in a field of long grass

Proizvodnja trajnostne nege kože

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

PROIZVODNJA TRAJNOSTNE NEGE KOŽE

Naša zaveza zaščiti našega planeta in skupnosti sega tudi v način, kako proizvajamo izdelke za nego kože v naših proizvodnih obratih. Pri proizvodnji izdelkov NIVEA si prizadevamo zmanjšati svoj odtis CO2, prihraniti energijo, ustvarjati manj odpadkov in biti odgovorni pri rabi pitne vode.

V okviru proizvodnje trajnostne nege kože je ena od osrednjih zavez znamke NIVEA zmanjšanje odtisa CO2. Skupaj z drugimi toplogrednimi plini v ozračju ima CO2 škodljive učinke na okolje. Vse večja količina teh plinov krepi učinek tople grede. Ker se že soočamo s kritičnim naraščanjem temperature na globalni ravni, NIVEA jemlje svojo odgovornost za omilitev podnebnih sprememb zelo resno. To se odraža v naših ambicioznih podnebnih ciljih, ki so usklajeni z dognanji podnebne znanosti.

 

Kako NIVEA proizvaja izdelke za trajnostno nego kože?

Ko govorimo o kar najbolj trajnostnem delovanju proizvodnega obrata, so glavni dejavniki, ki jih moramo upoštevati, energija, emisije, voda in odpadki. Z vizijo proizvodnje z ničelnim odtisom si močno prizadevamo za zmanjšanje teh štirih dimenzij.

Od konca leta 2019 vse tovarne izdelkov NIVEA delujejo na elektriko, ki v celoti prihaja iz obnovljivih virov. Ta zaveza je pomembno zmanjšala naše emisije CO2, povezane z energijo. Vendar pa želimo svoje emisije CO2 še dodatno zmanjšati in do leta 2030 doseči splošni cilj – podnebno nevtralno dejavnost.

NIVEA si prizadeva zmanjšati količino odpadkov, da bi obvarovala vire in delovala za čistejše okolje. Do leta 2025 nameravamo zmanjšati količino odpadkov v svojih proizvodnih obratih za približno tretjino. 

 
cream

Čeprav zmanjšujemo količino odpadkov, pa se jim ne moremo povsem izogniti. Zato smo se že zgodaj zavezali načelu »nič odpadkov na odlagališča«. Odlagališča odpadkov so breme našega okolja, zato smo odločeni, da se jim bomo v celoti izognili. 16 od 17 tovarn izdelkov NIVEA po vsem svetu je že doseglo ta cilj.

Pitna voda je ključen, a omejen vir. V proizvodnji naših izdelkov za trajnostno nego kože si prizadevamo, da bi zmanjšali porabo vode. Zavezani smo posebnim in merljivim ciljem: do leta 2025 želimo zmanjšati našo porabo vode za 25 odstotkov na proizveden izdelek v primerjavi z letom 2018. Da bomo dosegli ta cilj, bomo vključili možnosti recikliranja vode in ponovno uporabljali odpadno vodo, kjer koli bo to mogoče.

Ker je razpoložljivost pitne vode odvisna od lokacije, izvajamo letne analize tveganja za vodo v vseh naših proizvodnih obratih. V teh analizah podrobno proučimo regionalno razpoložljivost pitne vode, kakovost tamkajšnje vode in zahteve za pitno vodo, ki jih postavljajo skupnosti poleg naših proizvodnih obratov. Vse to so pomembni dejavniki v proizvodnji trajnostne nege kože.

 
hand holding a leaf

One Skin. One Planet. One Care.

Želimo biti 100-odstotno transparentni in odgovoriti na vsa vaša vprašanja o trajnostnosti pri znamki NIVEA. Če na tej spletni strani niste našli vseh odgovorov, ki ste jih iskali, ali želite podrobnejše informacijenam pišite in z veseljem vam bomo odgovorili.