POŠTENOST IN PREGLEDNOST

Všeč nam je, da se naši izdelki dotikajo življenj po vsem svetu. In zavedamo se odgovornosti, ki jo to prinaša. To zavedanje je v jedru vsega, kar počnemo, in je gonilna sila naših prepričanj in vrednot.
 

Vrednote se odražajo v našem kodeksu ravnanja, naših okoljskih in družbenih zavezah in v našem stališču do testiranja na živalih. Prežemajo naše vneto iskanje boljših, varnejših in bolj trajnostnih formul in sestavin. Obenem so tudi gonilna sila skupnih projektov z vsemi našimi partnerji.

Odkrijte podrobne informacije in dejstva o negi kože NIVEA ter preberite, kako spoštujemo svoje odgovornosti. Delite naše vrednote tudi vi!

ZNAMKI NIVEA NI VSEENO

Ljudje po vsem svetu zaupajo izdelkom NIVEA – in delamo vse, da bi to zaupanje ohranili. Našo filozofijo lahko povzamemo v nekaj besedah: znamki NIVEA ni vseeno. Ni nam vseeno za zdravje in varnost vaše kože. Prav zato mora vsaka sestavina, ki jo izberemo za svoje izdelke, izpolnjevati varnostna merila, ki izpolnjujejo ali presegajo zakonske zahteve. Formule za nego kože so sestavljene tako, da ščitijo in krepijo naravne funkcije kože. Prizadevamo pa si tudi, da v formule vključimo le minimalno število sestavin, ki služijo temu namenu.

 

Znamki NIVEA ni vseeno za naš planet in ga spoštuje. Nenehno iščemo boljše, bolj trajnostne načine za razvoj formul in proizvodnjo negovalnih izdelkov, in to počnemo že več desetletij. Kot ena najstarejših blagovnih znamk za nego kože uporabljamo svoje obsežne izkušnje in strokovno znanje, da spodbujamo trajnost v naši industriji. Kozmetičnih izdelkov ali njihovih sestavin ne testiramo na živalih niti ne naročamo takšnih testov – razen če to zahteva zakonodaja. Testiranje na živalih je za kozmetične izdelke v EU prepovedano od leta 2004, za vse sestavine teh izdelkov pa od leta 2013. Seveda Beiersdorf spoštuje to dolžnost in se že ves čas aktivno izogiba testiranju na živalih po svetu, kjer je to zakonsko mogoče. Poleg tega si že več kot 35 let prizadevamo za razvoj in mednarodno sprejetje alternativnih metod testiranja. Naša odločenost, da globalno odpravimo potrebo po testiranju na živalih, je del naše zaveze.

 

NIVEA je več kot samo blagovna znamka. NIVEA smo mi vsi – vsi, ki sodelujemo pri ustvarjanju naše ljubljene nege kože. Vsak na svoj način kažemo, da nam ni vseeno za naš planet. Nekateri se pridružijo prostovoljnim pobudam, npr. sajenju dreves po svetu. Mnogi kolesarimo ali se skupaj vozimo v službo. Kot organizacija se izogibamo poslovnim potovanjem, kadar je to mogoče, in se namesto tega raje poslužujemo telefonskih pogovorov in video konferenc. Tako z majhnimi koraki postopoma znižujemo svoj okoljski odtis!

 


TESTIRANJE NA ŽIVALIH

NAŠA ZAVEZA PROTI TESTIRANJU NA ŽIVALIH

NIVEA spoštuje naravo – od naravnih funkcij kože do vseh živih bitij na Zemlji. 

Že več let aktivno vlagamo v razvoj alternativnih metod testiranja, s katerimi bi lahko potrdili dober odziv kože in učinkovitost izdelkov NIVEA. Še naprej si bomo prizadevali za boljše alternative, ki bodo lahko zamenjale testiranje na živalih po vsem svetu.

Kot ena vodilnih znamk v kozmetičnih raziskavah ima NIVEA močno zgodovino sodelovanja z več kot 50 partnerji po svetu in vlaga v alternativne, sprejemljive testne pristope za oceno varnostnega tveganja. V preteklih 35 letih je bil že dosežen pomemben napredek pri razvoju novih alternativnih metod. Nekatere od teh metod je mednarodno sprejela organizacija OECD – še vedno pa poteka razvoj novih in novih metod. Tako na primer Beiersdorf spodbuja razvoj tehnologij OOC (ang. organ-on-a-chip). Ti sistemi združujejo več vrst človeških celic in tkiv ter posnemajo človeško biologijo v majhnem merilu, kar razširja možnosti za oceno možnih učinkov na človeško telo in vitro z namenom zagotavljanja varnosti izdelkov. 

Na globalni ravni se trudimo za sprejetje uveljavljenih alternativnih metod testiranja povsod, kjer še niso sprejete. Nekatere države, vključno s Kitajsko, za določene kategorije kozmetičnih izdelkov še vedno zahtevajo testiranje na živalih. Kitajske oblasti skušamo prepričati, da so ti testi nepotrebni in da jih je mogoče zamenjati z alternativami, ne da bi pri tem ogrozili varnost potrošnikov.


KODEKS RAVNANJA

SPODBUJANJE NAŠIH VREDNOT

NIVEA kot globalna blagovna znamka po vsem svetu sodeluje z lokalnimi dobavitelji. Ker želimo, da je vsak vidik naše dobavne verige in proizvodnje skladen z našimi vrednotami, smo izdelali kodeks ravnanja, ki predstavlja vodnik za vse naše dobavitelje. Na podlagi Splošne deklaracije o človekovih pravicah, konvencij Mednarodne organizacije dela in smernic OECD za multinacionalna podjetja naš kodeks ravnanja določa etične in trajnostne standarde za naše dobavitelje. 

Preden se z dobaviteljem dogovorimo za sodelovanje, mora sprejeti naš kodeks ravnanja. To je prvi korak. Pripravili smo tudi sistem preverjanja, revizije in podpore, ki dobaviteljem pomaga izpolnjevati standarde znamke NIVEA, kar tudi preverjamo. To vključuje skupne platforme, ki dobaviteljem omogočajo, da delijo najboljše prakse in sodelujejo z nami pri zagotavljanju bolj trajnostne nabave.