plants in the sun

Naša vizija: podnebna nevtralnost

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

NAŠA VIZIJA: PODNEBNA NEVTRALNOST

Boj proti podnebnim spremembam je najpomembnejši okoljski izziv človeštva. Zato si je NIVEA na ravni podjetja postavila ambiciozne podnebne cilje, ki so v skladu z najnovejšo podnebno znanostjo. Ti cilji ne predvidevajo samo pomembnega zmanjšanja emisij CO2 v naših proizvodnih obratih, temveč tudi razširitev na posredne emisije, povezane s sestavinami in embalažnimi materiali, ki jih uporabljamo za naše izdelke NIVEA.

Kako NIVEA razvija okolju prijazne izdelke za nego kože?

Postopki v naših proizvodnih obratih znamke NIVEA, kot sta mešanje formul in polnjenje plastenk, predstavljajo samo del ogljičnega odtisa naših izdelkov. Da bi NIVEA postala resnično okolju prijazna, podrobno proučujemo in upoštevamo tudi emisije, ki nastanejo na primer med pridobivanjem surovin za naše sestavine in proizvodnjo materialov za embalažo.
Med razvojem izdelkov za nego kože skrbno izbiramo sestavine in iščemo rešitve za embalažo, ki prinaša zmanjšan odtis CO2. Primeri vključujejo uporabo sestavin s trajnostnim certifikatom ali reciklirane plastike v naši embalaži. Oboje prispeva k bolj trajnostnim izdelkom za nego kože z zmanjšanimi emisijami CO2.
Z zmanjšanjem naših skupnih emisij – vzdolž celotne vrednostne verige za 30 odstotkov do leta 2025 glede na leto 2018 – NIVEA prispeva svoj delež k upočasnitvi globalnega segrevanja. Ta cilj je v skladu s priporočili neodvisnih znanstvenikov za preprečevanje katastrofalnih posledic dviga globalne temperature za več kot 1,5 °C do leta 2100.

 

climate friendly skin care

Kaj pomeni »100-odstotno podnebno nevtraliziran izdelek«?

Poleg ambicioznih ciljev glede zmanjšanja emisij CO2 si NIVEA prizadeva storiti še korak dlje – preostale neizogibne emisije želi kompenzirati s podnebnimi projekti. Naše vodilno načelo je nadaljevati merjenje, zmanjševanje in kompenziranje.

Ker želimo zagotoviti razvoj bolj okolju prijaznih izdelkov za nego kože, v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in v skladu s splošno sprejetimi znanstvenimi standardi merimo ogljični odtis naših izdelkov z izvajanjem analize življenjskega ciklusa. Na podlagi teh podatkov izberemo sestavine in embalažne rešitve, ki prispevajo k zmanjševanju naših ogljičnih emisij. Vendar pa odtisa CO2 izdelka ni mogoče zmanjšati na nič, saj so vselej prisotne emisije, ki se jim ne moremo izogniti.

To pa je področje, ki ga NIVEA rešuje tako, da preostale emisije CO2 kompenzira s podnebnimi projekti. Gre na primer za projekte, ki vključujejo prizadevanja za pogozdovanje, ki pomaga omiliti podnebne spremembe. Drevesa absorbirajo CO2 iz ozračja v procesu fotosinteze in ogljik se shrani v biomasi, kot so debla, korenine, listi in prst.
Na splošno izbiramo samo podnebne projekte, ki so certificirani in jih redno pregledujejo na podlagi zunanjih mednarodnih standardov, kot sta Preverjeni ogljikov standard (VCS) ali Zlati standard. To zagotavlja, da je naš podnebni vpliv realen, merljiv in stalen ter da ga potrjuje tretja oseba.

Rezultat takšnega pristopa je ravnovesje med oddanim CO2 in CO2, ki ga absorbira narava. Kadar NIVEA sledi temu pristopu, govorimo o »podnebno nevtraliziranem« in ne »podnebno nevtralnem«, saj želimo poudariti, da naši izdelki, ko zapustijo proizvodne obrate, niso povsem podnebno nevtralni. Podnebna nevtralizacija je rezultat poznejše dejavnosti, ki prispeva k boju proti podnebnim spremembam.

 

Podnebno nevtralizirana linija NIVEA Naturally Good za nego obraza

NIVEA ponosno predstavlja svojo prvo podnebno nevtralizirano linijo izdelkov: Naturally Good za nego obraza. Zelo smo se trudili, da ti izdelki niso samo naravno dobri za vašo kožo, temveč so kot okolju prijaznejši negovalni izdelki tudi nežnejši do okolja.

  • Zložljive škatlice, ki jih uporabljamo, so izdelane iz do 89,6 odstotka recikliranega papirja, kar pomaga varovati dragocene naravne vire.
  • Naše formule vsebujejo 99 odstotkov sestavin, pridobljenih iz narave, ter negovalna olja in izvlečke iz ekološkega kmetijstva.
  • Proizvodnja naših reciklabilnih plastičnih lončkov prva uvaja kombinirano uporabo materialov na osnovi rastlin in fosilnih goriv. Čeprav proizvodnja zaenkrat še ne temelji v celoti na materialih na rastlinski osnovi, pa zagotavljamo, da je ustrezna količina, potrebna za naše lončke, integrirana v proces. To je potrjeno in zajamčeno z neodvisno certifikacijo ISCC Plus.
  • 100 odstotkov elektrike, ki jo uporabljamo za proizvodnjo naših formul za nego obraza, prihaja iz obnovljivih virov.
     

naturally good product range

Čeprav smo uspeli pomembno zmanjšati emisije CO2 naših izdelkov za nego obraza Naturally Good, smo želeli še več, zato smo se odločili, da preostale emisije CO2 kompenziramo.

Katere podnebne projekte NIVEA trenutno podpira?

Za kompenzacijo preostalih emisij, ki jih povzroča linija za nego obraza Naturally Good, NIVEA financira pogozdovanje v provinci Guizhou na Kitajskem. Sajenje dreves je eden izmed najbolj neposrednih ukrepov za omilitev podnebnih sprememb.

Kitajska spada med države, ki jih je najbolj prizadelo širjenje puščave zaradi krčenja gozdov. V regiji, kjer se od aprila 2015 odvija ta projekt, je zemlja v kolektivni lasti lokalnih prebivalcev. Ker pa jih večina živi v revščini, je vaščanom brez finančne podpore težko koordinirati projekte pogozdovanja oziroma učinkovito vzdrževati na novo zasajene gozdove. Projekt pokriva skupno 23.700 hektarov predhodno nerodovitne zemlje v okrajih Shuicheng in Pan ter posebnem okrožju Liuzhi v provinci Guizhou.

Vse aktivnosti pogozdovanja se izvajajo v sodelovanju z lokalnimi kmeti, ki jim to zagotavlja priložnosti za ustvarjanje zaslužka. Cilj projekta je omiliti podnebne spremembe s sekvestracijo atmosferskega CO2 med rastjo biomase.

Projekt je certificiran s preverjenim ogljikovim standardom (VCS), ki je eden vodilnih globalnih standardov za preverjanje in potrjevanje prostovoljnega zmanjševanja emisij ogljika. Če želite izvedeti več, obiščite FirstClimate.

Podnebno nevtralna dejavnost do leta 2030

Naša zaveza zaščiti našega planeta in naših skupnosti sega tudi v način, kako proizvajamo izdelke NIVEA za nego kože v naših proizvodnih obratih. Od konca leta 2019 vse tovarne izdelkov NIVEA delujejo v celoti na elektriko iz obnovljivih virov. Ta zaveza je pomembno zmanjšala naše emisije CO2, povezane z energijo. Vendar pa želimo svoj ogljični odtis še dodatno zmanjšati s splošnim ciljem doseči podnebno nevtralno dejavnost do leta 2030.

heart shaped earth

Napredek, ki ga priznava organizacija Carbon Disclosure Project (CDP)

Beiersdorf, matično podjetje znamke NIVEA, je bilo nagrajeno za svoja prizadevanja: v zadnjem rangiranju organizacije CDP smo uvrščeni na podnebni seznam podjetij A, kar je veliko priznanje za naše ambiciozne cilje na področju podnebne dejavnosti in okoljske transparentnosti v letu 2020.

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

Želimo biti 100-odstotno transparentni in odgovoriti na vsa vaša vprašanja o trajnosti pri znamki NIVEA. Če na tej spletni strani niste našli vseh odgovorov, ki ste jih iskali, ali želite podrobnejše informacijenam pišite in z veseljem vam bomo odgovorili.