PRAVILA SODELOVANJA V FACEBOOK NAGRADNI IGRI NIVEA

OKTOBER 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "OKTOBER"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre oktober« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Čas trajanja nagradne igre

· 1. krog: Nagradna igra »Vonj vrtnic« od 22. 10. do 28. 10. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 28. 10. 2021); nagrade: 1 x paket izdelkov Rose Touch: losjon za telo NIVEA Rose Touch, antiperspirant NIVEA Fresh Rose Touch v spreju, NIVEA Rose Touch vlažilni kremni gel. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.   

· 2. krog: »Obremenjena moška koža« od 29. 10. do 3. 11. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 3. 11. 2021); nagrade: 1 x paket izdelkov NIVEA MEN SENSITIVE PRO Ultra-Calming z oljem iz semen konoplje: dnevna krema, pena za britje in balzam po britju. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.   

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

· 1. krog: 1 x paket izdelkov Rose Touch: losjon za telo NIVEA Rose Touch, antiperspirant NIVEA Fresh Rose Touch v spreju, NIVEA Rose Touch vlažilni kremni gel,

· 2. krog: 1 x paket izdelkov NIVEA MEN SENSITIVE PRO Ultra-Calming z oljem iz semen konoplje: dnevna krema, pena za britje in balzam po britju.

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 28. 10. in 3. 11. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili. Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje. 

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v opisu nagradne objave oz. komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 12. 10. 2021

SEPTEMBER 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "SEPTEMBER"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre september« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra »Poletje brez...« od 6. 9. do 10. 9. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 10. 9. 2021); nagrade: 1 x izdelek NIVEA po izbiri nagrajenca. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.   

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

1 x izdelek NIVEA po izboru nagrajenca (izdelek, ki ga je sodelujoči navedel v komentarju pod nagradno objavo).

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 10. 9. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili. Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje. 

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v opisu nagradne objave oz. komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 31. 8. 2021

AVGUST 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "AVGUST"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre avgust« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

 • 1. krog »To poletje ...« od 19. 8. do 24. 8. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 24. 8. 2021); nagrade: 1 x paket NIVEA za zaščito pred soncem, ki vsebuje: torbo za na plažo NIVEA + olje za zaščito pred soncem NIVEA Protect & Bronze. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.   

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

 • 1. krog: 1 x paket NIVEA za zaščito pred soncem, ki vsebuje: torbo za na plažo NIVEA + olje za zaščito pred soncem NIVEA Protect & Bronze.

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 24. 8. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili. Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje. 

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v opisu nagradne objave oz. komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 29. 7. 2021

JULIJ 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "JULIJ"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre julij« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

 • 1. krog »To poletje uživam ...« od 23. 7. do 28. 7. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 28. 7. 2021); nagrade: 1 x paket NIVEA za zaščito pred soncem, ki vsebuje: sprej za zaščito pred soncem NIVEA SUN Protect & Moisture in kremo za zaščito obraza pred soncem NIVEA SUN Mineral. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.   

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

 • 1. krog: 1 x paket NIVEA za zaščito pred soncem, ki vsebuje: sprej za zaščito pred soncem NIVEA SUN Protect & Moisture in kremo za zaščito obraza pred soncem NIVEA SUN Mineral.

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 28. 7. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 5. 7. 2021

JUNIJ 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "JUNIJ"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre junij« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

· 1. krog »Danes bom zasijala ...« od 9. 6. do 14. 6. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 14. 6. 2021); nagrade: 2 x negovalna podlaga Cellular 3 v 1 CARE & COLOR (svetel in srednji odtenek), masažni kamen in pletena vrečka. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.  

· 2. krog »Ljubiteljice morja in sonca« od 23. 6. do 28. 6. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 28. 6. 2021); nagrade: 1 x okrogla brisača NIVEA SUN + NIVEA SUN P&M losjon ZF 30 (200 ml). Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.  

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

· 1. krog: 2 x negovalna podlaga Cellular 3 v 1 CARE & COLOR (svetel in srednji odtenek), masažni kamen in pletena vrečka,

· 2. krog: 1 x okrogla brisača NIVEA SUN + NIVEA SUN P&M losjon ZF 30 (200 ml).

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 14. 6. in 28. 6. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

• Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 8. 6. 2021 (Posodobljeno 14. 6. 2021)

MAJ 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "MAJ"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre maj« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

· 1. krog »Dopolni stavek« od 19. 5. do 24. 5. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 24. 5. 2021); nagrade: 3 x mleko za telo NIVEA Q10 Firming. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.  

· 2. krog »Izberi pravilen odgovor« od 24. 5. do 28. 5. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 28. 5. 2021); nagrade: 3 x losjon za telo NIVEA Q10 Firming + bronze. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.  

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

· 1. krog: 3 x mleko za telo NIVEA Q10 Firming,

· 2. krog: 3 x losjon za telo NIVEA Q10 Firming + bronze.

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 24. 5. in 28. 5. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

• Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 18. 5. 2021

APRIL 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "APRIL"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre april« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani  ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

1. krog »Prebujena koža« od 24. 4. do 28. 4. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 28. 4. 2021); nagrade: 2 x set dnevni gel & serum NIVEA Hydra Skin Effect. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.  

· 2. krog »Čisti koncentrirani hialuron« od 28. 4. do 3. 5. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 3. 5. 2021); nagrade: 1 x šalčka Maš to + set dnevni gel & serum NIVEA Hydra Skin Effect. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.  

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

· 1. krog: 2 x set dnevni gel & serum NIVEA Hydra Skin Effect,

· 2. krog: 1 x šalčka Maš to + set dnevni gel & serum NIVEA Hydra Skin Effect.

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 28. 4. in 3. 5. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

• Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 16. 4. 2021

MAREC 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "MAREC"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre marec« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani  ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

1. krog »Drage naše« od 8. 3. do 12. 3. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 12. 3. 2021); nagrade: 3 x paket presenečenja NIVEA. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.  

· 2. krog »Zasijte« od 29. 3. do 2. 4. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 2. 4. 2021); nagrade: 3 x serum NIVEA Cellular Luminous360. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.  

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

· 1. krog: 3 x paket presenečenja NIVEA,

· 2. krog: 3 x serum NIVEA Cellular Luminous360.

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 12. 3. in 5. 4. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

• Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 3. 3. 2021

FEBRUAR 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "FEBRUAR"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre februar« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani  ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

1. krog »100 % naravna aloe vera« od 20. 2. do 25. 2. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 25. 2. 2020); nagrade: 3 x losjon za telo NIVEA Naturally Good aloe vera. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.  

· 2. krog »Najljubši izdelek NIVEA Naturally Good« od 28. 2. do 5. 3. 2021 do 23:59 (žrebanje bo 8. 3. 2021); nagrade: 3 x izdelek NIVEA Naturally Good po izbiri nagrajenca (izdelek za katerega je oddal oceno). Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani oddajo oceno izbranega izdelka NIVEA Naturally Good. 

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

· 1. krog: 3 x losjon za telo NIVEA Naturally Good aloe vera,

· 2. krog: 3 x izdelek NIVEA Naturally Good po izbiri nagrajenca (izdelek za katerega je oddal oceno).

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 25. 2. in 8. 3. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

• Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 12. 2. 2021 (posodobljeno 24. 2. 2021)

 

JANUAR 2021

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "JANUAR"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre januar« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani:  (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA:  (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani  ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

1. krog »Za lep začetek leta« od 2. 1. do 7. 1. 2021 do 10:00 (žrebanje bo 7. 1. 2020); nagrade: 3 x NIVEA rokovnik 2021. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo. 

2. krog »Sijoča koža z manj gub« od 16. 1. do 24. 1. 2021 do 23:59 (žrebanje bo 25. 1. 2020); nagrade: 3 x izdelek NIVEA Q10 ENERGY po izbiri. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani oddajo oceno izbranega izdelka NIVEA Q10 ENERGY. 

7. Nagradni sklad

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

· 1. krog: 3 x NIVEA rokovnik 2021,

· 2. krog: 3 x izdelek NIVEA Q10 ENERGY po izbiri izžrebanca.

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 7. 1. in 25. 1. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

• Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 30. 12. 2021 (posodobljeno 14. 1. 2021)

 

DECEMBER 2020

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "DECEMBER"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre december« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani:  (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA:  (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani  ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

1. krog »Rešitev za suho in občutljivo kožo« od 7. 12. do 11. 12. 2020 do 10:00 (žrebanje bo 11. 12. 2020); nagrade: 2 x NIVEA Dreamy Soft Skin darilni set. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.

2. krog »Vonj vrtnice« od 13. 12. do 18. 12. 2020 do 10:00 (žrebanje bo 18. 12. 2020); nagrade: 3 x NIVEA MEN Sensitive Shave Master Kit darilni set. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.

7. Nagradni sklad

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

· 1. krog: 2 x NIVEA Dreamy Soft Skin darilni set,

· 2. krog: 3 x NIVEA MEN Sensitive Shave Master Kit darilni set.

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 11. 12. in 18. 12. 2020 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

• Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: slovenia.contact@beiersdorf.com. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 7. 12. 2020

NOVEMBER 2020

PRAVILA SODELOVANJA V NIVEA FACEBOOK NAGRADNI IGRI "NOVEMBER"

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » NIVEA Facebook nagradne igre november« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Beiersdorf d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Za izvedbo nagradne igre skrbi družba Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke NIVEA v promociji na Facebook strani:  (v nadaljevanju: Facebook stran NIVEA) in promocija spletne strani NIVEA:  (v nadaljevanju: spletna stran NIVEA).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Beiersdorf d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in  ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani  ocenijo izdelek ali objavijo komentar pod objavo na Facebook strani NIVEA.

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

1. krog »Rešitev za suho in občutljivo kožo« od 10. 11. do 16. 11. 2020 do 10:00 (žrebanje bo 16. 11. 2020); nagrade: 3 x micelarna voda NIVEA MicellAIR. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.

2. krog »Vonj vrtnice« od 18. 11. do 23. 11. 2020 do 10:00 (žrebanje bo 23. 11. 2020); nagrade: 5 x ekskluzivni paket, ki vsebuje okroglo retro škatlo NIVEA, kremo NIVEA v retro embalaži in modro mleko za telo NIVEA. Uporabniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje v komentarju pod nagradno objavo.

7. Nagradni sklad

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

· 1. krog: 3 x micelarna voda NIVEA MicellAIR,

· 2. krog: 5 x ekskluzivni paket, ki vsebuje okroglo retro škatlo NIVEA, kremo NIVEA v retro embalaži in modro mleko za telo NIVEA.

8. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 16. 11. in 23. 11. 2020 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da uporabniki sodelujejo na spletni strani podjetja NIVEA, bodo o prevzemu nagrade obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani NIVEA, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra ali e-naslov:  v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook strani NIVEA. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali po elektronski pošti, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

12. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacij v družabnem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

• Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: . Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani NIVEA, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v komentarjih pod nagradno objavo na Facebook strani NIVEA Slovenija.

16. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani NIVEA. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 10. 11. 2020